Özel Güvenlik Sektörü İçin

Tümged

Özel Güvenlik Sektörünü düzenleyen 5188 sayılı yasa ve yasanın uygulamasına yönelik yönetmeliğin yürürlüğe girmesi ile başlayan Sivil Toplum örgütlenmesine çok yeni bir halka daha eklendi. Sektörün ayrılmaz bir boyutu olan Eğitim konusunda çalışanlar da uzun süren hazırlıklardan sonra TÜMGED  (Teknik ve Üst düzey Mesleki Güvenlik Eğitimcileri Derneği) çatısı altında birleştiler.

5188 sayılı yasa kapsamındaki  Özel Güvenlik Eğitim Kurumları   ile 5253 sayılı Dernekler kanunu ve 4771 sayılı Medeni kanuna göre dernek kurucu ve üyesi olmasında sakınca olmayan 18 yaşını bitirmiş fiil ehliyetini kullanma hakkına sahip , Özel Güvenlik Eğitim Kurumları   kurucu ve yöneticileri ile bu eğitim kurumlarında eğitici ve üst düzey yönetici personeli olan kişiler dernek üyesi olabilirler. 

Özel Güvenlik Sektörünün etik değerlerini oluşturmak, geliştirmek ve denetlemek maksadıyla, Türkiye Özel Güvenlik Dernekleri Federasyonu bünyesinde bir “Etik Komitesi” kurulmuştur (Komite 1 Bşk. Ve 2 Üye Den Oluşur)

TEKNİK VE ÜST DÜZEY MESLEKİ GÜVENLİK EĞİTİMCİLERİ DERNEĞİ (TÜMGED)

HEDEFİMİZ

 • Değerli Eğitimcileri ve Onların Birikimlerini Derneğimiz bünyesinde toplamak suretiyle bu konuda bir otorite oluşturmak;
 • Uluslararası otoritelerin standartlarına ulaşmak ve birlikte çalışmak;
 • Eğitimlerin, nitelikli hale gelmesini sağlamak,  
 • Eğitim çeşitliğini sağlamak ve tamamlamak,  
 • Sektör standartlarını oluşturmak ve yükseltmek,  
 • Eğitimcilerin ortak sorunlarına çözüm bulmak.

YAPTIKLARIMIZ

 • Özel Güvenlik Eğitim Sistemi İyileştirme Raporu 
 • Yenileme Eğitimlerinin içeriği çalışması/anketi   
  Sektör Etik Kuralları çalışması 
 • Güvenlik Eğitimleri KDV oranının düşürülmesi
 • Eğt. Kurumları Otomasyon Programı hazırlatılması
 • Eğitim ücretlerinin alt sınırının oluşturulması
 • Özel Güvenlik Eğitimlerinde kullanılmak üzere Ders Kitapları ve Mevzuat Dokümanı hazırlanması

YAPACAKLARIMIZ

 • Tüm Eğitimcilerin, birikimlerini ortaya koyabilecekleri bir çalışma ortamını yaratıyoruz. 
 • Eğitim Sistemi İyileştirme Raporundaki görüşlerimizi gerçekleştirmek üzere çalışacağız.  
 • Eğitimcilerin Eğitimi programını başlatacağız. 
 • Eğitimlerin Ciddiyeti ve Eğitim Kurumlarının Saygınlığı için otokontrol zemini oluşturacağız.
 • Özel Güvenlik Eğitimlerinde kullanılacak dökümanları standart hale getireceğiz.
 • Sektörel fuarlara iştirak edecek, seminer ve konferanslar düzenleyecek, basın / yayın yoluyla çalışmalarımızı duyuracağız. 

BEKLENTİLERİMİZ

Üyelerimizin; Eğitim konusunda, bizlere güvenmeleri,

bizi yüreklendirecek desteği esirgememeleri, ihtiyaç duydukları her türlü teknik çalışmayı karşılıksız olarak bizden istemeleri