tümged

Özel Güvenlik Dergisi TÜMGED Haberi

Güvenlik Eğitimcileri Derneği “TÜMGED” Kuruldu

A.Cem ORÇUN Güvenlik Hizmeti verenler veya Hizmet işverenleri tarafından kurulan 13 Dernek ten sonra Eğitim konusunda çalışanlar da Cem ORÇUN’un geçici Başkanlığında bir araya geldiler ve TÜMGED (Teknik ve Üst düzey Mesleki Güvenlik Eğitimcileri Derneği) çatısı altında birleştiler. Derneğin geçici Yönetim Kurulu Başkanı Cem ORÇUN; Derneğin merkezinin ISTANBUL-Mecidiyeköy de bulunduğunu ve Dernek üyeliğinin, Eğitim Kurumlarının Kurucuları, Yöneticileri, Eğitmenleri ile Eğitimci kimlikleri ve birikimleri ile Dernek çalışmalarına katkı sağlayabilecek herkese açık olduğunu ifade etti. 5188 sayılı yasanın yürürlüğe girmesiyle kurumsallaşan Özel Güvenlik sektörünün halen devam eden en önemli altyapı eksikliğinin Etik değerler ve Mesleki Standartların henüz yerine oturmamış olması ve haliyle buna dayalı olarak uygulanacak farklı düzeylerdeki Eğitimlerin oluşturulmamış olmasıdır diyen ORÇUN, hedeflerinin;


a- Üyeleri arasında; dayanışma, işbirliği ve güç birliği yapmak, koordineli olarak çalışmak, bilgi ve birikimlerini paylaşmak, üyelerin uygulamada karşılaştıkları her konudaki probleme çözüm üretmek, yol göstermek,

b- ilgili kamu ve özel sektör kuruluşları ile koordineli olarak çalışmalar yapılarak Özel Güvenlik Hizmetlerine dair yasal düzenlemelerden toplum ve sektör adına beklenilen faydanın sağlanması amacıyla çalışmalar yürütmek, Mesleki Konularla ilgili yapılmakta olan mevzuat çalışmalarına katkılarda bulunmak,

c- Özel Güvenlik Eğitimlerinde verimliliğin ve kalitenin artırılabilmesi için çalışmalar yapmak. Özel Güvenlik Mesleğinin ve buna bağlı olarak Özel Güvenlik Eğitiminin standartlarını belirlemek, iş tanımları yapılmış, sınırları belirlenmiş, profesyonel bir iş kolu haline getirmeye katkıda bulunmak,

d- Özel Güvenlik mesleğinin sorunları ve çözüm önerileri için; işverenler, çalışanlar, müşteriler ve toplumun tüm kesimleri ile diyalog içerisinde bulunmak,

e- Güvenlik konusunda faaliyet gösteren kurum ve kuruluşları bünyesinde toplayan birlik, federasyon, konfederasyon ve benzeri nitelikteki ulusal ve uluslararası faaliyet gösteren aktif ve saygın organizasyonların çalışmalarından yararlanmak, onlarla bilgi alışverişinde bulunmak,

f- Güvenlik sektörünün çalışma alanları ile ilgili alt çalışma komiteleri oluşturmak, yurt dışındaki gelişmeleri izlemek, ülkemizde sektörün gelişmesine öncülük edecek çalışma gruplarını tespit etmek çalışmalarını koordine etmek, olduğunu ifade etti. Sektör çalışanları ile yaptığı görüşmelerde dile getirilen görüşleri dikkate alarak bir çok konuda şimdiden hazırlık yaptıklarını söyleyen ORÇUN, bunun dışında da herkes karşılaştığı sorunları ve düşüncelerini bizimle paylaşırsa ve çözümleri için mümkün olan desteklerini esirgemezlerse TÜMGED in varlığının kısa sürede hissedileceğini umuyorum dedi. Son olarak, bu konunun başka ve çok önemli bir boyutunun, Güvenlik Hizmet Şirketleri dışında kalan kurum ve kuruluşların Güvenlik konularından sorumlu yöneticileri ve çalışanları olduğunu ifade eden Cem ORÇUN, buralardaki birikimlerin bir an önce sektör altyapısı için yapılan çalışmaların içinde yer alması halinde karşılıklı olarak çok önemli yararlar sağlayacağından emin olduğunu belirtti.
Sektördeki tüm eğitim kurumlarının kurucularını, yöneticilerini, eğitimcilerini ve Güvenlik eğitimi konusundaki birikimlerini paylaşmak isteyen herkesi TÜMGED çatısı altında buluşmaya çağırdı.

Leave a Comment