Özel Güvenlik Sorunları

Milliyetçi Hareket Partisi Gaziantep milletvekili Sayın Hasan ÖZDEMİR Özel Güvenlik sektörünün ve mensuplarının sorunlarıyla ilgili olarak hazırladığı meclis araştırma komisyonu önergesini 11.02.2011 tarihinde sabah saat 11:00’de TBMM Başkanlığına sunacaktır. Tüm sektörümüzün konuya destek vermesini arzu etmekteyiz.

Önerge;

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI’NA

Ülkemizin sosyo-ekonomik tablosu içerisinde sayıları her geçen gün artan özel güvenlik elemanlarının sorunları da giderek artmaktadır. Çalışma koşullarından özlük haklarına kadar geniş bir çerçevede görülen bu sorunların araştırılarak alınacak önemleri tespit etmek üzere Anayasanın 98. ve İçtüzüğün 104. ve 105. maddeleri gereğince Meclis Araştırması açılmasını arz ve teklif ederiz.

Saygılarımızla.

Hasan ÖZDEMİR

Gaziantep Milletvekili

GEREKÇE

Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun 10 Haziran 2004’te kabul edilip, 26 Haziran 2004’te resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu yasa ile devletin kolluk hizmetlerine dair kolluk kuvvetlerinin bulunmadığı yerlerde bir tür yetkilendirme ile güvenlik hizmetlerinin özel sektör tarafından yerine getirilmesi ifade edilmiştir.

Bu kanunun kabul edildiği tarihten itibaren 930 bin kişi sınava girmiş; 632 bin kişi başarılı olmuş; 554 bin kişi sertifika almış; 351 bin kişi kimlik almış; ve şu anda polis ve jandarma bölgesinde fiilen çalışan 197 bin 498 kişi bulunmaktadır. Özel Güvenlik alanında eğitim veren kurum sayısı ise 684’tür.

Özel güvenlik görevlileri görüldüğü gibi oldukça geniş bir kesimi ifade etmektedir. Bugün Emniyet Teşkilatımızın mevcudu 200 bini geçmiştir. Dolayısıyla bu özel güvenlik görevlilerine, özel güvenlik görevlilerinin alanlarının ve sayılarının genişlemesiyle birlikte polis ve jandarma teşkilatlarımız kendi asli görevlerini yapabilecekleri için gereken önem ve hassasiyet gösterilmelidir.

Gerçekten özel güvenlik teşkilatları devletin kolluk kuvvetlerine oldukça faydalı olmuştur. Uzun süre Emniyet Teşkilatının farklı kademelerinde görev yapmış birisi olarak söyleyebilirim ki, polis kendi asli görevi olmayan pek alanda istihdam edilmektedir.

Dünyanın bir çok yerinde polisin nokta beklediği yerler özel güvenlik görevlilerine bırakılmıştır. Gerekli düzenlemelerle birlikte özel güvenlik görevlilerinin bu alanlarda istihdam edilmesi faydalı olacaktır.

Özel güvenlik görevlileri ile ilgili olarak önemli bir nokta şudur: Bu görevlilerin son derece iyi eğitilmeleri gerekmektedir. Polis ve jandarma teşkilatlarımız aldıkları eğitimin bu alana da yansıtılması gerekmektedir. Özel güvenlik görevlileri jandarma alanındaysa jandarmanın, polis alanındaysa polisin yetkilerini taşımaktadırlar. Dolayısıyla polis ve jandarma nasıl eğitiliyorsa bu insanlar da öyle eğitilmelidir. Ancak burada çok ciddi sıkıntılar ortaya çıkmaktadır.

Örneğin, özel güvenlik eğitimi veren kurslar ne yazık ki bugün sürücü ehliyeti veren kurslar gibi olmuştur. Alanında tam anlamıyla yetiştirmeden insanlara sertifika veriliyor; o işi yapabilmeleri için ehil birer insan olarak ilan ediliyorlar. Eğitimler kâğıt üstünde veriliyor. Bu eğitim kurumları maalesef kamu yararı için değil, tamamen kar amaçlı kuruluşlardır. Bu kuruluşlarda özel güvelik eğitimleri layıkıyla yerine getirilememektedir.

Özel güvenlik görevlilerimizin özlük hakları da mutlaka yeni bir düzenlemeye tabi tutulmalıdır. Özel Güvenlik Görevlilerine Dair Kanun 2004 yılında kabul edilmiştir. Ancak aradan daha henüz 5 sene geçmişken yeni bir düzenleme gereği ortaya çıkmıştır. Özel güvenlik görevlilerimizin özlük haklarına dair çok acil tedbirler yerine getirilmelidir. Bu insanlar, çok zor şartlarda, asgari ücretle çalışıyorlar. Ayda 550 TL verilen bir kişinin güvenliği sağlaması mümkün değildir.

Özlük hakları bağlamında bir diğer önemli nokta ise özel güvenlik görevlilerinin çalışma saatleri ile ilgilidir. 8 saat yerine 12 saat çalıştırılmaktadırlar. 12 saat içerisinde fizik güçlerinde de ciddi bir aşınma oluyor. Yani görevlerini tam anlamıyla yerine getiremeyebilecekleri bir fiziki yapıya geliyorlar. Öte yandan, fazla mesailerinin karşılığını da alamamaktadırlar. Yine kıdem tazminatı konusunda da özel güvenlik mensuplarımızın ciddi sorunları vardır. Bir diğer sorun da özel güvenlik mensuplarının mesleki kariyerlerinde yükselme olanaklarının olmamasıdır. Bu konuda yapılacak düzenlemeler de özel güvenlik mensuplarının mesleki bağlılıklarını arttıracaktır.

Bütün bunlardan da anlaşılacağı gibi özel güvenlik teşkilatı mensupları mesleklerine başvurdukları andan itibaren çok ciddi sorunlarla karşı karşıya kalmaktadırlar. Bütün bu sorunları çözülebilmesi için önlemlerin araştırılarak tespit edilmesi gerekmektedir.

Leave a Comment