spor güvenliği eğitimi tümged

Spor Güvenliği Müfredatı

İçişleri Bakanlığının sporda şiddeti önlemeye yönelik tedbirleri sayesinde geçen sezon olaylı müsabaka sayısı azaltılırken, bu sene alınacak önlemler kapsamında müsabakalarda görev alacak toplam polis sayısı iki kat artırılacak, özel güvenlik personeline üç aylık “Spor Güvenliği Eğitimi” verilecek.

Alan Eğitimleri konularının gündemde olduğu şu günlerde derneğimiz olarak Spor Güvenliği konusunda  hazırladığımız müfredat için tıklayınız…

 

EMNİYET GENEL MÜDÜRLUGU, ÖZEL GÜVENLİK DAİRE BAŞKANLIĞI

SPOR MÜSABAKALARI GÜVENLİK YÖNETİCİSi EGITİM PROGRAMI

SIRA
NO
KONU
ALT KONUSÜREDOKÜMANEGiTiMCi PROFiLiNOTLAR
1MevzuatSpor Müsabakalannda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun (Kanun No: 5149)3 Ders saatiKanun metniKonu hakkmda uzmanlaşmış bir avukat görevlendirilecektir 
2MevzuatTFF Stadyum ve Güvenlik Komitesi Talimatı9 Ders saatiTalimat
metni
TFF Stadyum Ve Güvenlik Komitesi ildeki denetçilerinden görevlendirilecektirStadyum ve Güvenlik Sınıflandırma Kriterleri (101 – 160) arasmdan güvenlik ile doğrudan veya dolayh ilgili olan kriterler detayh incelenecektir.
3MevzuatTBF Salon Uygunluk ve Güvenlik Yönergesi3 Ders saatiYönerge
metni
TBF salon denetçilerinden görevlendirilecektir.Y6nergenin 40 – 52’nci maddeleri detayh incelenecektir.
4MevzuatUEFA kurallan3 Ders saatiUEFA Safety
and Security Regulations (2006)
TFF Stadyum Ve Güvenlik Komitesi uluslar arası denetçilerinden görevlendirilecektirTFF Stadyum ve Güvenlik Komitesi Talimatı ile bağdaştınlarak konu özetle işlenecek
5Kolluk
Kuvveti
Kolluk kuvvetlerinin görevleri, Kolluk kuvvetleri ile işbirliği3 Ders saati5149 sayılı
kanun
Emniyet Müdürü temsilcisi 
6Spor
Kulübü
Spor kulübünün görevleri3 Ders saati5149 sayılı kanun TFF Stadyum ve Güvenlik Komitesi TalimatıTFF Stadyum Ve Güvenlik Komitesi temsilcisi 
7Uygulama

Güvenlik planı Kalabahk kontrolü Bilet denetimi Sahtecilik Karaborsa Aşağıdakilerin denetimi; •      Meşale v.b. 
•      Alkol, uyuşturucu 
•      Pankart Seyircinin oturtulması Seyircilerin aynlması Özel güvenlik personeli CCTV Kontrol odası

12 Ders saatiTFF Stadyum ve Güvenlik Komitesi Talimatı UEFA Safety and Security Regulations (2006)Özel Güvenlik Şirketi maç organizasyonu sorumlusu 

Leave a Comment